Recente berichten

Brief aan college

Geacht College,

De fractie van Leefbaar Etten-Leur heeft met afschuw kennisgenomen van de opeenstapeling van gebeurtenissen rondom speeltuin de Hoge Neer en het daaraan gelegen restaurant.

De overlast gaat van kwaad tot erger, waar het begon met intimidatie, uitschelden en provocatie is het inmiddels aanbeland bij het ingooien van ruiten…